پایان داعش

درباره پایان داعش

اخیرا زیاد شنیده اید که می گویند اگر #پایان_داعش اعلام شده پس درگیری با داعش در مرزها دیگر چه صیغه ای ست؟! پایان داعش به معنی متوقف کردن یک سازمان پیچیده، قوی و ساختارمند بود که برای خود پایگاه های مشخص، پرچم مشخص، پول مشخص، تجهیزات مشخص و زمین های تصرف کرده مشخص داشت که […]