شیخ احمد جعفریان

شهید ۲۱ ساله دهدزی

معمولا برای اموات از جمله ی “خدا بیامرزد” و “خدا رحمت کند” استفاده می کنیم. اما درباره شهید که خود آمرزیده و رحمت شده است چه باید گفت؟ شاید گفتن اینکه خدا ما را بیامرزد و ما را رحمت کند به صواب نزدیک تر باشد. ما آدمیانی هستیم که به زمین چسبیده ایم و تقلاهایمان […]

مردی بنام ابوالقاسم

مردی را می شناختم که بزرگی اش را درک کردم فهمش از زمان خودش بسی گسترده تر بود ✅ از زمان هایی می گفت که شاید تمام دنیای مردمش همان چند صد هکتاری زمینی بود، که آن را طی کرده بودند اما او بسیار فراتر از آن را می شناخت و در دیروز ناآگاهی ها، […]