شورای شهر ایذه

شهردار غنی یا شهردار فنی!

این سطور به پدیده ای می پردازد که این روزها بحث داغ مردم و امتحان بزرگ شورای شهری ست که با آرای مردم انتخاب شده اند. انتخابی که به هر شکل و با هر نیت می تواند منجر به توسعه شهر یا درجا زدن شهر و عدم تحول منجر شود. شاید برخی این جملات را […]

سخنی کوتاه با نامزدهای قطعی

سلام و عرض ادب خدمت یکایک برادران تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر ایذه، دهدز و باغملک عزیزان! هر کسی به توانمندی های خود و بعضا دیگران واقف است. خوب می داند که چقدر طاقت حرف شنیدن دارد و چقدر توان نه گفتن! از همه عزیزان عاجزانه تمنا دارم برای توسعه و پیشرفت شهر به […]