انتخابات دوازدهم

اتمام حجت

احمدی نژاد باید فدای یک انتخابات آرام و کم حاشیه می شد و خودش بارها گفته بود که صد چون منی فدای این راه و این انقلاب! دوستان باید زمان شناس باشند، موضوع شورای نگهبان باید در کرسی ها آنهم در یک بازه زمانی صحیح مورد بحث قرار بگیرد، صحبت از قانون اساسی و حوزه […]