پیروزی شیپور بر گیپور پیزوری!

  دو حزب فیل(جمهوری خواه) و الاغ(دموکرات) همواره تعیین کننده حاکمیت امریکا بوده اند. جالب است بدانید که روسای جمهور امریکا با رای فدرالی ایالتها و رای غیرمستقیم مردم و از طریق اجتماعی که به کالج انتخاباتی (کالج الکترال) شهرت دارد؛ انتخاب می شوند. این سیستم که گاهی رای مردم در آن هضم می شود […]