شبه شعری طنز پیرامون انتخابات دور دوم حوزه ایذه و باغملک

🔴 گهدی بَوم و دام پَه کُجنی سِجلدِن وَردار و بیو رای ده وِ گومون! 🔴 که ذلیل کِرده خُنَه و تهله خار صُحومون و شومون و پسینمون! ترجمه: 🔵 گفتی پدر و مادرم! کجایی؟ شناسنامه ات رو بردار که بریم رای بدیم به برادرمون! 🔵 که ذلیل کرده خودشو و اوقات صبح و شب […]

زبان سرخ سیف و سر سبز برجام

ای که بی خبری از برجام هیچ مگو! اینکه من آنکارام یا که کجام هیچ مگو! صالحی باش و جلاله قسمم کمتر خور داش حسینم ایندفه نیست باهام هیچ مگو! هر چی که بگویند عراق و تخت روان از مرام بی مثال یانکیا یا بانکیام هیچ مگو! سیف مبادا که کنی باز به زبان فارسی […]

♦️پل تاریخی شالو♦️

🔻پل تاریخی شالو، در گذر مسیر پر فراز و نشیب تاریخ از دوره هخامنشیان که حلقه اتصال اصفهان به ایذه و شوشتر بوده و در دوره های دیگر همچون ساسانیان و آل بویه ترمیم و استحکام یافته است و در این رهگذر نام های پیشینی همچون خره‌زاد، خورزاد، دزپارت، دسفارت و ایذج داشته است. در […]

رای مو فروشی نی

هَلو! پَه کُجنی؟! شُم و شَو چه راس کنم؟ ایگوم پیا که سفارش دا که هر سجلدین پنجاه تومن ایخه! ایگه رای نویسه سی فلونی! چه کُنم؟! دلم نیخا بفروشم! ای پیلا خردن ندارن! تا بنی ای سری جاده مونن آسفالت کنن یا نه! ایما که تا حلا نفرویم، ای سری هم نیفروشیم! رای فروشی […]