چار کُر دالو! به داد دالو برسین!

نوشته شده به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ در باب با ۰ بازدید

ایام انتخاباته و هر طایفه ای در حال معرفی کاندیداهای خاص خود است.
طوایفی به علت کثرت کاندیداها، در حال متمرکز کردن آرا هستند بر روی یک یا دو گزینه!
طایفه ای آنقدر دچار گسست است که هیچ کاندیدایی حاضر به ائتلاف نیست و همه تا آخر هستند!
طایفه ای کاندیداهای مطرحی نداشته و محققا بدنبال انتخاب کاندیدای وابسته ای هستند!
دوره ها آمده و رفتند و هیچ تغییر محسوسی نه در توسعه شهر، نه در سطح فرهنگ شهر، نه در مسایل کلان اقتصادی شهر شاهد نبوده ایم.
نمایندگانی داشته ایم که بجز معدودی از آنها را کمتر شهروندی است که به نیکی یاد کند!
نمایندگانی که بعضا حتی یک طرح در مجلس به تصویب نرسانده اند، نمایندگانی که غیبت های مکرر در جلسات داشته اند!
نمایندگانی که به رای مردم حوزه ایذه و باغملک صرفا به چشم یک پل نگاه کرده اند!
نمایندگانی که نماینده طیف خاصی بوده اند و حداقل های یک نماینده ایده آل را نداشته اند!
نماینده ای را باید انتخاب کنیم که قبیله محور انتخاب نشود و قبله محور باشد!
نماینده ای که ریز و درشت زندگی مالی اش و درآمد اش را بشناسیم! و محل هزینه های انتخاباتی اش روشن باشد!
طوایف عزیز اورک و شالو و سعید و گورابی به فکر دالو باشیم که دلش خینه!

دوش خو دیم! دیم بال درآوردمه! وِ هی بالای شهر چی عقابی پرواز ایکنم!
یه دالویی دیدم که ایگو ایچو وار بَچَلومه!
یو اورکه!
یو شالو!
یو گورووی!
یم سعیدمه!
چِنو بفکر خوسونو و بچلسونن! انگار نه انگار که دالویی هم داشتنه!

دلم خینه پیا! تو کُر کینی؟! تو زِ کو طایفه ای؟!
بُل گِرِم و وریسام زِ خو!
رهدم به هر طایفه ای سر زیدم و رسوندم پیام دالونه:
کُریَل دالو! چار کُر دالو!
به داد دالو برسین!

نظر بدهید

ایمیل شما منتشر نمی شود

2 × 4 =